WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 9 - Geometri, andragradsekv.

Lös uppgiften med ekvationslösning.

En cirkel har radien 5 cm. Radien ökas så att cirkelns area blir dubbelt så stor. Hur stor är radien i den nya cirkeln? Avrunda svaret till heltal.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar