Om Banken

Banken är en bank som dels innehåller "Blandade uppgifter/klurigheter", dels "vanliga" matteproblem där du måste tänka i flera steg. "Blandade uppgifter/klurigheter" är tänkta som avkoppling då du arbetar med WebMath eller extra övningsuppgifter. Med de "vanliga" matteproblemen är vår målsättning att de både ska fungera som kontrollstation att du verkligen har förstått de matematiska begreppen som avhandlats i WebMath, och ge möjlighet till träning för att befästa kunskaperna. Världens genom tiderna bäste utförsåkare, Ingemar Stenmark, uttryckte saken som så att: "Ju mer man tränar, desto mer tur har man". Zlatan instämmer helt säkert. Bakom hans bicykletas-mål mot England 14 november 2012 kan man ana åratal av hård träning.

Den pedagogiska idén bakom WebMath är att man resonerar och diskuterar sig fram till förståelse av de matematiska begreppen, och att man kan tänka på många olika sätt då man löser en matteuppgift. Vår målsättning med Banken är densamma. Vi vill inspirera till eftertanke och diskussion omkring de matteuppgifter som vi tillhandahåller.

Facit till uppgifterna består inte bara av ett svar, utan vi försöker också göra facit till ett inlärningstillfälle genom att ge korta förklaringar, och visa att man kan lösa en uppgift på olika sätt. Givetvis innehåller inte facit alla sätten att tänka då man löser de olika uppgifterna. Ge inte upp om ditt svar inte stämmer med facit. Du kan ha tänkt helt rätt, men bara räknat fel. Prova en gång till. Om ditt svar ändå inte stämmer med facit, kan du gå till "Sök animation eller rubrik" för att hitta en animation som ger förklaring, eller berätta för din lärare hur du tänkt, och be om hjälp. Du kan vara inne på rätt spår och behöver bara en liten knuff framåt. Och om du inte förstår förklaringen–ställ följdfrågor ända tills du förstått. Då kommer självförtroendet. Lämna aldrig en uppgift utan att du förstått.

Banken är en Internetbank som kräver legitimation, d v s du måste vara inloggad för att få tillgång till bankens tjänster. På bankkontoret finns olika avdelningar där vi tillhandahåller olika tjänster. Varje kassa har 20 uppgifter att lösa. Vi har f n öppnat 11 kassor med sammanlagt 220 uppgifter, Bråkkassa, Procentkassa, Geometrikassa, Ekvationskassa, Algebrakassa, Potens/Kvadratrotskassa, Funktionskassa, Sannolikhet/statistikkassa och 5 Bankkassor med 100 "Blandade uppgifter/klurigheter". "Blandade uppgifter/klurigheter" kan t ex användas som veckovisa diskussionsuppgifter.

Precis som i en "vanlig" bank kan du göra både uttag och insättningar - men i Banken handlar det inte om uttag eller insättningar av pengar. Uttag gör du då du använder banktjänsterna, och insättningar då du bidrar med egna klurigheter. Du är välkommen att skicka in egna matteproblem till redaktionen så publicerar vi dem. Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter till Bankens redaktion.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar