Varför logga in?

För att du ska få en liten inblick i vad WebMath innehåller och hur animationerna är uppbyggda, finns på startsidan i vänster meny alternativet Snabbguide med många smakprov.

Snabbguiden ger tillsammans med länken som finns i Matheus pratbubbla (på startsidan), om vad en ekvation är - egentligen, en god uppfattning om den pedagogiska idé som driver oss.

Tecknar skolan ett hyresavtal/licensavtal, får skolan inom några dagar inloggningsuppgifter från oss. Riktpriset för denna licens är 500 kr - 2000 kr per skola och år, beroende på elevantal. Mer information om priser, rutiner vid beställning m m finns under rubriken "Beställning" i menyn.

Ett licensavtal avser

  • all skolans personal
  • samtliga elever vid skolan
  • elevernas familjer
  • programvaran får användas både på skolan och i hemmet.

En av grundidéerna med Webmath är förhoppningen att programvaran ska vara ett stöd för de föräldrar som vill hjälpa sina barn med matematiken.

Licensen ger då tillgång till ett mycket stort antal animerade lektioner. Under rubriken "Sök animation eller rubrik" finns hela innehållsförteckningen.

WebMath utvecklas ständigt.

  • WebMath omfattar f n 542 animerade lektioner och är heltäckande från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till Integraler på gymnasiet. Dessutom 360 testuppgifter, 164 diagnosuppgifter och en utvecklingslista där eleven kan bokföra sina framsteg. Facit består inte bara av ett svar, utan innehåller en kortfattad förklaring så att även facit ska vara ett inlärningstillfälle. Till diagnoserna som hör till varje kapitel finns två olika facit. Den ena är ett pdf-dokument, den andra en html-sida som är så utformad att om eleven behöver hjälp finns en länk att klicka på till varje uppgift i respektive diagnos. Länken går till de animationer som kan ge eleven hjälp.

  • Kapitlet Banken innehåller f n 160 blandade uppgifter och 160 traditionella flerstegs-matteuppgifter sorterade efter kapitel. Även här ger facit en kortfattad förklaring så att även facit ska vara ett inlärningstillfälle.

InformationsTeknologi, Sävar
Hoppets Gränd 2
903 34 Umeå
Tel: 090-50385
Mobile: +46 70 5512291
E-post: info@webmath.se

Copyright © InformationsTeknologi Sävar