Facit, Bankkassa 5

Uppgift 1 - Rödingfångsten.

Uppgift 2 - Spjälstaketet.

Uppgift 3 - Tomtens kusin.

Uppgift 4 - Tävlande myror.

Uppgift 5 - Bokmalarna.

Uppgift 6 - Fiskarens nät.

Uppgift 7 - Det dolda talet.

Uppgift 8 - Godisremmar.

Uppgift 9 - Jessicas geobräde.

Uppgift 10 - Skoljoggen.

Uppgift 11 - Spegling.

Två av spegelbilderna är äkta spegelbilder av äpplet. Vilka två?

En av bilderna är en rotation av äppelbilden. Vridningen är ett halvt varv.

Vilken bild är det? En av bilderna är helt falsk. Vilken är falska bilden?

Svar: 2 är äkta spegelbild. 4 är äkta spegelbild. 3 är en vridning på ett halvt varv. 1 är helt falsk.

Uppgift 12 - Två temperaturer.

Kalle får medeltemperaturen för varje dag genom att addera temperaturerna Min och Max,

och därefter dela med 2.

Medeltemperaturen för hela veckan får Kalle genom att addera alla medeltemperaturerna

och dela med 7. För att få veckans medeltemperatur till 10 måste summan av veckans

medeltemperaturerna var 70.

Medeltemperaturen för onsdag blir då 8.

Svar: En rimlig gisning kan då vara min = 5 och max = 11, eftersom 5 + 11 = 16,

och 16/2 = 8. Ett annat rimligt svar kan vara 6 och 10.

Uppgift 13 - Köbildning.

Uppgift 14 - Petras pool.

Uppgift 15 - Tims tunnel.

Uppgift 16 - Vackraste grundfärgen.

Uppgift 17 - Skoterutflykten.

Uppgift 18 - Ett äggproblem.

Uppgift 19 - Hur många ettor?

Uppgift 20 - Palles praojobb.