Facit, Funktionskassa

Ge inte upp om ditt svar inte stämmer med facit. Du kan ha tänkt helt rätt, men bara räknat fel. Prova en gång till. Om ditt svar ändå inte stämmer med facit, kan du gå till "Sök animation eller rubrik" för att hitta en animation som ger förklaring, eller berätta för din lärare hur du tänkt, och be om hjälp. Du kan vara inne på rätt spår och behöver bara en liten knuff framåt. Och om du inte förstår förklaringen, ställ följdfrågor ända tills du förstått. Då kommer självförtroendet. Lämna aldrig en uppgift utan att du förstått.

Uppgift 1 - Stapeldiagram, procent.

Uppgift 2 - Diagram, frekvenstabell.

a)

b)

c)

Uppgift 3 - Diagram, relativ frekvens.

a)

b)

c)

Uppgift 4 - Linjediagram, fart, tid, sträcka.

Uppgift 5 - Histogram, procent.

a) Alla värden förekommer bara en gång utom 300, 358 och 405 som alla förekommer två gånger vardera.

Ett stolpdiagram skulle då bestå av 39 respektive 6 lika höga stolpar och inte ge en bra bild av hur hopplängderna fördelade sig.

b)

c)

d)

Uppgift 6 - Histogram, digital fotografering.

Klassbredderna är så små att den övre delen av histogrammet bildar en kurva.

Uppgift 7 - Cirkeldiagram, procent.

Uppgift 8 - Medelvärde, median, typvärde.

Uppgift 9 - Funktioner, proportionalitet.

a)

b)

Uppgift 10 - Medelvärde med okänt tal.

Uppgift 11 - Medelvärde, median.

Uppgift 12 - Medelvärde.

Uppgift 13 - Stolpdiagram till frekvenstabell.

Uppgift 14 - Luras med stapeldiagram.

Uppgift 15 - Klassisk sannolikhet.

Uppgift 16 - Klassisk sannolikhet.

Uppgift 17 - Kast med två tärningar.

Uppgift 18 - Experimentell sannolikhet.

Uppgift 19 - Singla slant.

Uppgift 20 - Sannolikhet, skidskytte.