Facit, Bankkassa 4

Uppgift 1 - AB Barnvakterna.

Uppgift 2 - Fiskelinan.

Uppgift 3 - Häxbrygden.

Uppgift 4 - Hur många guldägg?

Uppgift 5 - Ninas famij.

Uppgift 6 - När börjar matchen?

Uppgift 7 - Hur mycket är klockan?

Tabell 1 visar var visarna står mellan 25% och 30%.Vid 27% är inte minutvisaren

ikapp timvisaren, men vid 28% är den förbi. Se det gulmarkerade området. Vi kan alltså

konstatera att då det gått 16 minuter och ett antal sekunder pekar visarna åt samma håll.

Vi zoomar in för att beräkna sekunderna. Tabell 2 visar (det gulmakerade) att mellan

27,2% och 27,3% pekar visarna åt samma håll.

Vi zoomar in ytterligare. Tabell 3 visar (det gulmakerade) att att mellan 27,27% och

27,28%pekar visarna åt samma håll. Vi nöjer oss med denna noggrannhet.

Vi använder värdet 16,36500 (medelvärdet av 16,36200 och 16,36800), d v s 0,36500%

av 60 sekunder = 21,9 sekunder ≈ 22 sekunder.

Svar:

Då klockan är 16 minuter och 22 sekunder över 3 pekar tim och sekundvisaren åt samma håll.

Uppgift 8 - Löparnisse.

Uppgift 9 - Tårtljusen.

Uppgift 10 - Trollens skattkammare.

Uppgift 11 - Emmys rektangel.

Uppgift 12 - Stinas hundar.

Uppgift 13 - Innebandyturneringen.

Uppgift 14 - Mumsmums i genomsnitt.

Uppgift 15 - Trädgårdsstaketet.

Uppgift 16 - Tremannabasket.

Uppgift 17 - Ett sommartidsproblem.

Så här stod klockorna just då Robban ställt tillbaka sin klocka till kl 02.00

Så här stod klockorna just då Robban vaknade och hans felställda klocka visade 08.00 på morgonen.

Den röda visaren visar då Robban somnade på kvällen innan, d v s kl 23.00.

Svar:

Robban sov 9 tim 30 minuter. (Han låg vaken 30 minuter)

Då Robban vaknade visade klockan (sommartid) 10.00.

Uppgift 18 - Addera färg.

Svar:

Försök nu själv att hitta andra lösningar.

Uppgift 19 - Hur många bakterier?

Uppgift 20 - Mias klass.