Facit, Bankkassa 8

Uppgift 1 - Tranflocken.

Uppgift 2 - Äggplockning.

Uppgift 3 - Hur mycket kostar bussresan?

Uppgift 4 - Vilken siffersumma?

Uppgift 5 - CD-rea.

Uppgift 6 - Krypteringsmaskinen.

Uppgift 7 - Jungfruns lön.

Uppgift 8 - Sprinttävlingen.

Uppgift 9 - Hur gamla är syskonen?

Uppgift 10 - Ta bort tändstickor.

Svar: 6 tändstickor är bortplockade och det återstår 2 kvadrater.

Uppgift 11 - Tildes kakelhund.

Uppgift 12 - Julbrådska i Tomtebo.

Uppgift 13 - Vilken area är störst?

Uppgift 14 - Dela på pengar.

Uppgift 15 - Smäfåglar och solrosfrön.

För att vågen ska vara i jämvikt fyller Åsa på med 4 kg solrosfrön i påsen. Hon gör

sammanlagt 6 vägningar. Då återstår 4 kg frön som hon fyller i en påse. Hon har då

7 st påsar med 4 kg i varje påse.

Varje påse delas i 2 lika tunga påsar med hjälp av vågen. Det behövs 7 vägningar.

Svar: Åsa kan klara uppgiften med 13 vägningar.

Uppgift 16 - Areaskala och procent.

Uppgift 17 - Pi och procent.

Uppgift 18 - Omskriven cirkel.

Uppgift 19 - Två tåg möts.

Uppgift 20 - Tändsticksstjärna.