WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 8 - Geometri, andragradsekv.

Lös uppgiften med ekvationslösning.

I en rektangulär hustomt är två av sidorna 4 m längre än de övriga två. Hustomtens area är 480 kvadratmeter. Hur långa är hustomtens sidor?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar