WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 7 - Geometri, Pythagoras sats.

En kvadrat med sidan 5 cm är inskriven i en cirkel. Hur stor är cirkelns omkrets? Svara med både ett exakt värde och ett närmevärde.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar