Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 6 - Geometri, Pythagoras sats.

I en triangel är alla tre vinklarna 60 grader och en av sidorna 6 cm. Hur stor är triangelns area?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar