WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 4 - Geometri, procent.

En cirkel med radien r cm är inskriven i en kvadrat. Hur många procent större är kvadratens area än cirkelns area? Svara i hela procent.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar