Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 18 - Geometri, skala.

En triangel förstoras likformigt som figuren visar. Hur stor är höjden i den större triangeln.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar