WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 18 - Geometri, skala.

En triangel förstoras likformigt som figuren visar. Hur stor är höjden i den större triangeln.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar