Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 17 - Geometri, densitet.

Ett litet järnrör har längden 15 cm. Den yttre diametern är 5 cm. Godstjockleken på röret är 4 mm. Järn har densiteten ≈ 7,87 kg/kubikdecimeter. Hur mycket väger röret? Svara i hela gram.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar