WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 16 - Geometri, cylinder, kon.

Bilden visar en kon där radien i basytan är 3 cm och höjden 7 cm.

a) Beräkna konens volym.

b) Beräkna volymen hos en cylinder med lika stor radie och höjd som konens radie och höjd.

c) Beräkna cylinders mantelarea.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar