WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 14 - Geometri, tangent.

Radien i cirkeln är 3 cm, och BC är tangent till cirkeln i punkten B. Hur stor area har triangeln ABC?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar