WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 12 - Geometri, vinklar.

a) Visa att summan av de färgade vinklarna är 180 grader.

b) I triangeln ABC är DE parallelltransversal. Beräkna längden av x respektive y.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar