Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 11 - Geometri, vinklar.

a) Hur många grader är vinkeln x?

b) Triangeln ABC är en likbent triangel. CD är bisektris. Hur många grader är vinkeln x?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar