WebMath är nu fritt för alla att använda!

MrWebMath på YouTube

Banken

Banken

Uppgift 11 - Geometri, vinklar.

a) Hur många grader är vinkeln x?

b) Triangeln ABC är en likbent triangel. CD är bisektris. Hur många grader är vinkeln x?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar