WebMath är nu fritt för alla att använda!

Banken

Banken

Uppgift 10 - Geometri, fart.

a) Hur många mil hinner en stare på 45 minuter om starens medelfart är 40 km/h?

b) Hur lång blir starens flygsträcka på en karta med skalan 1:100000? Svara i dm.

Copyright © InformationsTeknologi Sävar