Vill du att WebMath ska finnas kvar? I så fall, kolla kapitlet Banken.

Banken

Banken

Uppgift 1 - Geometri, kvadrat, kub.

a) En kvadrat har sidan x cm. Hur mycket ökar kvadratens omkrets om kvadratens sida fördubblas?

b) En kvadrat har sidan x cm. Hur mycket ökar kvadratens area om kvadratens sida fördubblas?

c) En kub har sidan x cm. Hur mycket ökar kubens volym om kubens sida fördubblas?

Copyright © InformationsTeknologi Sävar